لطفا بسته ی مورد نظر خود را انتخاب کنید
مقدماتی
5,000,000 ریال
ماهانه
خرید
حداکثر تعداد حساب کاربری 1
حداکثر تعداد پرسشگران نامحدود
تعداد نظرسنجی نامحدود
تعداد پرسش در هر پرسشنامه نامحدود
تعداد شرط گذاری بر روی پرسشنامه نامحدود
حداکثر تعداد پاسخنامه رایگان 1000
حجم ذخیره سازی فایل رایگان (MB) 200
خرید
اطلاعات بیشتر
پیشرفته
30,000,000 ریال
ماهانه
خرید
حداکثر تعداد حساب کاربری 3
حداکثر تعداد پرسشگران نامحدود
تعداد نظرسنجی نامحدود
تعداد پرسش در هر پرسشنامه نامحدود
تعداد شرط گذاری بر روی پرسشنامه نامحدود
حداکثر تعداد پاسخنامه رایگان 5000
حجم ذخیره سازی فایل رایگان (MB) 1024
خرید
اطلاعات بیشتر
مطالعات بازار
100,000,000 ریال
ماهانه
خرید
حداکثر تعداد حساب کاربری 5
حداکثر تعداد پرسشگران نامحدود
تعداد نظرسنجی نامحدود
تعداد پرسش در هر پرسشنامه نامحدود
تعداد شرط گذاری بر روی پرسشنامه نامحدود
حداکثر تعداد پاسخنامه رایگان 5000
حجم ذخیره سازی فایل رایگان (MB) 2048
خرید
اطلاعات بیشتر
مطالعات بازار - میدانی
150,000,000 ریال
ماهانه
خرید
حداکثر تعداد حساب کاربری 5
حداکثر تعداد پرسشگران نامحدود
تعداد نظرسنجی نامحدود
تعداد پرسش در هر پرسشنامه نامحدود
تعداد شرط گذاری بر روی پرسشنامه نامحدود
حداکثر تعداد پاسخنامه رایگان 5000
حجم ذخیره سازی فایل رایگان (MB) 2048
خرید
اطلاعات بیشتر
تخصیص تلفنی
200,000,000 ریال
ماهانه
خرید
حداکثر تعداد حساب کاربری 10
حداکثر تعداد پرسشگران نامحدود
تعداد نظرسنجی نامحدود
تعداد پرسش در هر پرسشنامه نامحدود
تعداد شرط گذاری بر روی پرسشنامه نامحدود
حداکثر تعداد پاسخنامه رایگان 5000
حجم ذخیره سازی فایل رایگان (MB) 2048
خرید
اطلاعات بیشتر
[RetailAudit]
300,000,000 ریال
ماهانه
خرید
حداکثر تعداد حساب کاربری 10
حداکثر تعداد پرسشگران نامحدود
تعداد نظرسنجی نامحدود
تعداد پرسش در هر پرسشنامه نامحدود
تعداد شرط گذاری بر روی پرسشنامه نامحدود
حداکثر تعداد پاسخنامه رایگان 5000
حجم ذخیره سازی فایل رایگان (MB) 2048
خرید
اطلاعات بیشتر
امکانات
مقدماتی
پیشرفته
مطالعات بازار
مطالعات بازار - میدانی
تخصیص تلفنی
[RetailAudit]
حداکثر تعداد حساب کاربری 1 3 5 5 10 10
حداکثر تعداد پرسشگران نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد نظرسنجی نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد پرسش در هر پرسشنامه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد شرط گذاری بر روی پرسشنامه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
حداکثر تعداد پاسخنامه رایگان 1000 5000 5000 5000 5000 5000
حجم ذخیره سازی فایل رایگان (MB) 200 1024 2048 2048 2048 2048
خروجی اکسل و CSV YES YES YES YES YES YES
خروجیSPSS NO YES YES YES YES YES
جمع آوری آنلاین YES YES YES YES YES YES
ارسال لینک از طریق پیامک درون برنامه NO NO YES YES YES YES
جمع آوری از آفلاین (نسخه اندروید) NO NO NO YES YES YES
پرسشهای استاندارد YES YES YES YES YES YES
پرسشهای پیشرفته NO YES YES YES YES YES
پرسشهای حرفه ای NO NO YES YES YES YES
انواع پرسش 12 16 26 26 26 26
گزارشات استاندارد YES YES YES YES YES YES
گزارشات پیشرفته NO YES YES YES YES YES
گزارشات حرفه ای NO NO YES YES YES YES
گزارشات GIS NO NO YES YES YES YES
شرط گذاری بر روی صفحات NO YES YES YES YES YES
شرط گذاری بر روی پرسش ها YES YES YES YES YES YES
شرط گذاری بر روی پاسخ ها NO NO YES YES YES YES
شرط گزاری بر روی اطلاعات دموگرافی NO NO YES YES YES YES
ایجاد حلقه بر روی صفحات NO NO YES YES YES YES
امکان فرمول نویسی دستی NO YES YES YES YES YES
امکان ایجاد و به کارگیری متغیر سراسری NO NO YES YES YES YES
ورود اطلاعات دموگرافی به صورت داینامیک NO YES YES YES YES YES
سهمیه بندی بر روی اطلاعات دموگرافی NO YES YES YES YES YES
ویجت نظرسنجی برای نمایش در سایت های دیگر NO NO YES YES YES YES
نظرسنجی رویداد محور (سامانه/سرویس/گام) NO NO YES YES YES YES
امکان ورود بانک داده ها (فروشگاه ها، محصولات و ...) NO NO YES YES YES YES
امکان طراحی پرسش های ماتریسی NO YES YES YES YES YES
امکان طراحی پرسش های ماتریسی پویا NO NO YES YES YES YES
امکان تعریف پرسش آپلود عکس NO YES YES YES YES YES
امکان تعریف پرسش ضبط صدا NO YES YES YES YES YES
امکان طراحی پرسش شمارش موجودی NO NO YES YES YES YES
امکان طراحی پرسش های پاسخ پویا از بانک داده ها NO NO YES YES YES YES
فیلتر آبشاری پرسش های پاسخ پویا (محصول/برند/مدل) NO NO YES YES YES YES
تعیین وضعیت نتایج(بررسی نشده، تایید یا رد) YES YES YES YES YES YES
احراز هویت دو مرحله ای NO YES YES YES YES YES
امکان محاسبه طبقه اجتماعی، تیپ شخصیتی، امتیاز نمایندگی و... NO NO YES YES YES YES
امکان ایجاد فیلتر برای داده های پویا (دموگرافی/داده پرسش) NO NO YES YES YES YES
امکان نمایش تصادفی پاسخ ها NO YES YES YES YES YES
امکان طراحی ظاهر پرسشنامه YES YES YES YES YES YES
امکان ضبط صدای پرسشگر NO NO NO YES YES YES
ثبت موقعیت مکانی پاسخ دهندگان NO NO NO YES YES YES
داشبورد عملکرد پرسشگر NO NO NO YES YES YES
ویرایش پرسشنامه های تکمیل شده NO NO NO YES YES YES
ذخیره موقت پاسخنامه NO NO YES YES YES YES
تخصیص میدانی NO NO NO NO NO YES
تخصیص تلفنی NO NO NO NO YES YES
پشتیبانی از چند زبانی NO YES YES YES YES YES
کلاینت اندرویدی (نظرسنجی های میدانی) NO NO NO YES YES YES
کلاینت ویندوزی (نظرسنجی های تلفنی) NO NO NO NO YES YES
پشتیبانی تلفنی NO YES YES YES YES YES