Demo

دمو پندارگان

نظرسنجی ارزیابی مارک های خمیر دندان

ارزیابی برندهای خمیردندان مورد استفاده، دلایل استفادۀ از برند انتخابی و روش آشنایی با آن.

تاریخ شروع: 1401/01/01 ساعت 06:30
تاریخ پایان: 1405/12/29 ساعت 04:29
نظرسنجی تعیین طبقه اجتماعی

تعیین طبقه اجتماعی

تاریخ شروع: 1401/01/01 ساعت 04:30
تاریخ پایان: 1405/12/29 ساعت 05:29
فرم نمونه پرسش های نظرسنجی

کاربر گرامی این یک فرم نظرسنجی نمونه می باشد، که از تمامی انواع سوالات در آن استفاده شده است. (همچنین مقابل هر پرسش نوع آن نیز مشخص گردیده است.)

 
تاریخ شروع: 1401/01/01 ساعت 12:30
تاریخ پایان: 1405/12/29 ساعت 04:29
فرم سنجش شخصیت سرمایه گذاری

هدف اصلی این پرسشنامه: این پرسشنامه طی 43 سوال، تمامی زوایای شخصیتی و موقعیتی سرمایه گذار را جهت تدوین چشم انداز، استراتژی مناسب و تصمیمات سرمایه گذاری بهتر تشریح می نماید. لطفا برای بالا رفتن دقت در پاسخ، این فرم را در شرایط کاملا آرامش و با دقت پاسخ دهید. پیشنهاد می شود تا برای پاسخ به این پرسشنامه 60 دقیقه زمان در نظر گرفته و تمامی افرادی که در تصمیم گیری مالی زندگی شما همراهتان هستند

تاریخ شروع: 1401/01/01 ساعت 04:30
تاریخ پایان: 1405/12/29 ساعت 05:29
تست MBTI | تست شخصیت شناسی | آنلاین

این پرسشنامه توسط کاترین بریگز و ایزابل بریگز ساخته شده است و در جهت شناخت چگونگی ارضاء شخصیت و رضایت شغلی تالش میکند تا برخی از انواع مشاغل مناسب را معرفی کند بهطوری که چگونگی نگاه فرد به محیط و چگونگی تصمیمگیری او را نشان میدهد. درک او از اولویتها و ترجیحات خود و دیگران، اورا در شناسایی توانمندیهایش یاری میکند. این درک و فهم به او بینشی نسبت به نوع کاری که از آن لذت میبردو در آن موفق است و چگونگی ارتباط او با دیگران که ترجیحات متفاوتی دارند، به دست میدهد. این آزمون دارای 78 سؤال است.

تاریخ شروع: 1401/01/01 ساعت 13:29
تاریخ پایان: 1402/01/31 ساعت 14:29
Media Tracker - ERC 568

فرم ورود اطلاعات

تاریخ شروع: 1400/01/01 ساعت 00:00
تاریخ پایان: 1406/01/01 ساعت 00:59
بررسی موجودی فروشگاه ها (ریتیل)
تاریخ شروع: 1400/01/01 ساعت 00:00
تاریخ پایان: 1406/01/01 ساعت 00:59