مشتریان ما

مشتریان
42
پرسشگران
1,401
شرکت کنندگان
1,033,975
شرکت های مطالعات بازار
42

روش های مختلف برگزاری

اینترانت سازمانی

اینترنت

برگزاری میدانی

کیوسک

موبایل و IVR

برخی از امکانات سامانه

طراحی پرسشهای متنوع

امکان طراحی بیش از 20 مدل مختلف پرسش، شامل پرسش های تک انتخابی، چند انتخابی، الویت دار، ماتریسی، شمارش موجودی، پاسخ پویا، ماتریس پویا، متن مختصر، متن مشروح، تاریخ و ...

هوشمند سازی نمایش صفحات، پرسش ها و پاسخ ها

امکان اعمال شروط بروی صفحات، پرسشها، پاسخ ها، اطلاعات دموگرافی، فرمول نویسی، تعریف متغیر های سراسری، متغیرهای مخفی و ... در طراحی پرسشنامه ها برگزاری انتخابات

تعریف گروه های مختلف شرکت کننده

امکان تعریف گروه های مختلف شرکت کننده و همچنین تعیین اعضای هر گروه نمونه با قابلیت ورود اطلاعات دموگرافی از سایر نرم افزار های سازمان بصورت پویا در تعداد ستون ها و سطر ها

تعریف افراز جغرافیایی

امکان تعریف افراز جغرافیایی به تفکیک کشور، استان، شهرستان، مناطق و محلات و همچنین امکان جمع آوری نمونه ها به تفکیک مناطق جغرافیایی تعریف شده

روش های مختلف برگزاری

امکان جمع آوری نمونه به روش های مختلف با استفاده از زیر ساخت های موجود و یا لازم در هر سازمان از جمله اینترانت سازمانی، اینترنت، میدانی، کیوسک، پیامک، شبکه های اجتماعی و ...

نسخه میدانی

امکان برگزاری نظرسنجی های میدانی با استفاده از نسخه اندروید وتبلت با امکان گسیل پرسشگر به محل حضور شرکت کنندگان، و ارسال اطلاعات جمع آوری شده به سرور مرکزی همراه با نظارت راه دور بر عملکرد پرسشگران.

گزارشات توصیفی متنوع

امکان ساخت گزارشات آنلاین متنوع، به تفکیک پرسش ها، گروه پرسشها، مکان های نمونه گیری، دوره های برگزاری و یا اطلاعات دموگرافی نظیر رده سنی، تحصیلات و جنسیت و...

گزارشات GIS

امکان مشاهده موقعیت مکانی ثبت پرسشنامه بر روی نقشه، و مشاهده گزاشات GIS شامل نقاط، مسیر حرکت، تاریخ ثبت، زمان ثبت، مدت زمان پرکردن پرسشنامه با امکان رد نتایج خارج از محدوده.

فایل خروجی داده ها به Excel و SPSS

امکان استخراج داده های یک نظرسنجی بصورت فایل قابل ذخیره جهت ورود به نرم افزار SPSSو Excel به منظور ساخت گزارشات توصیفی و تحلیلی بیشتر یا انتقال داده های جمع آوری شده به سایر سامانه های موجود در سازمان.

پرسش های پاسخ پویا

امکان تعریف و ورود بانکی از داده های پویا (مانند لیست فروشگاه ها، لیست محصولات و...) و تعریف پرسش های پاسخ پویا به همراه امکان اتصال آن به فیلد مورد نظر در بانک داده با امکان فیلتر گذاری و همچنین شرط گذاری برروی داده های قابل نمایش.

سروکوال (Servqual)

امکان برگزاری نظرسنجی های سروکوال با استفاده از طراحی پرسش های دو بعدی و سنجش گزارشات شکاف ادراکات و انتظارات بصورت تکی و یا گروهی.

بعد بندی

امکان بعد بندی پرسشنامه قبل و یا بعد از جمع آوری داده ها و نمایش و استخراج داده ها به تفکیک ابعاد تعریف شده و همچنین نمایش شکاف داده ها به تفکیک ابعاد

چند زبانه

ارائه نرم افزار با پلتفرم چند زبانه شامل زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی و قابلیت پشتیبانی خودکار از قالبهای راست چین و چپ چین بسته به نیاز زبان پرسشنامه. همچنین امکان ترجمه و ارائه سامانه به سایر زبانها نظیر اسپانیایی، آلمانی و ...

پندارگان چگونه کار می کند

ایجاد پروژه میدانی
ایجاد پروژه میدانی
پروژه میدانی و گستر جغرافیایی آن را تعریف کنید
فراخوان همکاری
فراخوان همکاری
پرسشگران خود را از لیست پیشنهادی انتخاب کنید
پرداخت دستمزد
پرداخت دستمزد
دستمزد پرسشگر را بر اساس عملکرد پرداخت نمایید
امتیاز دهی
امتیاز دهی
امتیاز عملکرد پرسشگر بر اساس میزان رضایت خود اعلام کنید