پندارگان

پلتفرم آنلاین افکارسنجی و مطالعات بازار ایران

پیرامون کسب و کار شما داده های بسیار زیادی است که در هیچکدام از نرم افزارها و سامانه های داخلی سازمان شما ثبت نشده. پندارگان به شما کمک می کند تا با استفاده از ابزارهای هوشمند و حرفه ای اقدام به جمع آوری این داده ها و تحلیل آن نمایید.

دریافت کاتالوگ پلتفرم آنلاین افکارسنجی و مطالعات بازار ایران

پرسـشنامـه های پـیشـرفته را به سادگی طراحی کن!

امکان طـراحی بیـش از 20 مدل مـختـلف پـرسش، شامـل پـرسـش های تــک انتـخابی، چـند انتـخـابـی، الـویــت دار، مـاتـریـسـی، شمارش موجودی، پاسـخ پویا، مـاتریس پویا، متن مختصر، متن مشروح، تاریـخ و ....

با اعمال شروط از ورود اطلاعات نامعتبر جلوگیری کن.

امکان اعمال شروط روی صفحات،پرسش ها، پاسخ ها،اطلاعات دموگرافی، فرمول نویسی، تعریف متغیرهای سراسری، متغیرهای مخفی و ... در طراحی پرسشنامه ها

ظاهر پرسـشنامـه های خود را به سادگی شخصی سازی کن.

امکان شخصی سازی ظاهری پرسـشنامـه با استفاده از تصاویر و فونت های متنوع

بـا گـزارش سـاز، هـر گـــزارش تـوصیفی که دوست داری را بساز.

امـکان سـاخت گزارشـات آنـلاین مـتنوع، به تـفکیک پـرسش ها، گـروه پرسـشها، مـکان های نمـونه گیـری، دوره های بـرگزاری و یا اطلاعات دموگرافی نظیر رده سنی، تحصیلات و جنسیت و...

با استفاده از گزارشات GIS بر عملکرد پرسشگرها نظارت کامل داشته باش.

امـکان مشاهده موقعیت مکانی ثبت پـرسشنامه بر روی نـقشه، و مـشاهده گزارشات GIS شامل نـقاط، مسیر حرکت، تاریخ ثبت، زمان ثبت، مدت زمان پرکردن پرسشنامه با امکان رد نتایج خارج از محدوده.
GIS

نـظـرسنـجی هـای خـود را با روش های متنوعی برگزار کنید.

امـکان جمع آوری نـمونه به روش های مختلف با اسـتفاده از زیر ساخت های موجود و یا لازم در هـر سازمان از جـمله ایـنترانت سـازمانی، ایـنترنت، مـیدانی، کـیوسک، پـیامک، شبکه های اجتماعی و ...
Holding Method

امکان یـکپـارچه سـازی با سـایر سامانه های موجود در سازمان

امکان ورود اطلاعات دموگرافی از سامانه های مختلف جهت استفاده در منطق پرسشنامه و همچنین تحلیل و گزارشات استخراج شده و امکان خروج داده های جمع آوری شده به سایر سامانه ها مانند IBM SPSS و Data WareHouse

از داده های برون سازمانی، برای ارزیـابـی و سـنـجش مـولـفه هـای مختلف استفاده کن.

از داده های برون سازمانی، برای ارزیـابـی و سـنـجش مـولـفه هـای مختلف استفاده کن.
pendargan support

پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی 24 ساعته

سامانه پندارگان با استفاده از زیر ساخت های آنلاین و همچنین با بهره گیری از تیم پشتیبانی مجرب طراحی و جمع آوری داده های شما را آسان تر می کند.

  • پرسش های متداول (FAQ)
  • راهنمای متنی و ویدیویی
  • ثبت تیکت برای تیم پشتیبانی
  • آموزش آنلاین توسط تیم پشتیبانی